Werkwijze

De eerste sessie is steeds een kennismakingsgesprek waarin ik luister naar uw verhaal, uw zorgen en visie op de problemen. Er wordt besproken wat de doelstellingen en verwachtingen zijn en of deze haalbaar zijn. In dit gesprek spreken we samen af waarop de therapie zich moet focussen. Eventuele tips en gedragsoefeningen kunnen dan al meegegeven worden maar vaak is hier meer tijd voor nodig. Bij begeleiding van jonge kinderen wordt het kennismakingsgesprek met de ouders gevoerd, in afwezigheid van het kind. Bij jonge kinderen kunnen ouders tijdens de daaropvolgende sessies aanwezig blijven als het kind dit wenst. Het doel van de begeleiding is steeds om een oplossing te bieden, om te helpen maar de gesprekken kunnen ook gebruikt worden om te ventileren. Er wordt enkel gebruik gemaakt van methodes waar wetenschappelijke evidentie voor is. Ik werk vooral oplossingsgericht en gedragstherapeutisch. Hoe lang de begeleiding duurt is voor iedereen verschillend. Dit hangt af van jouw verhaal, jouw sterktes, wat jij wil en wat dat bemoeilijkt. Van zodra duidelijk wordt dat verdere begeleiding niet meer nodig is bespreken we afbouw of stopzetting.

Omdat het niet voor iedereen praktisch mogelijk is om naar de praktijk te komen, zijn sinds kort ook gesprekken via skype mogelijk. Voor deze vorm van begeleiding geldt de afspraak dat er wederzijds een camera en audio gebruikt wordt. Dit aanbod is echter enkel bedoeld voor mensen die omwille van praktische redenen of fysieke mogelijkheden niet tot bij de praktijk kunnen komen maar wel nood hebben aan psychologische begeleiding. Face to face contact is steeds de eerste optie omwille van de meerwaarde die dit biedt binnen een therapeutische relatie. Het tarief voor gesprekken via skype is hetzelfde als wanneer u naar de praktijk komt. Afspraken kunnen telefonisch of via mail gemaakt worden en zijn pas definitief na betaling via overschrijving.

Doelgroep

Ik geef zowel begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Je kan bij mij terecht met verschillende hulpvragen:

 • Kinderen en jongeren:
  • Psycho-educatie: omgaan met het anders zijn, begrijpen en ermee leren omgaan.
  • Autismespectrumstoornissen: psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, perspectiefnemingstraining, oplossingsgerichte vaardigheden aanleren
  • Gedragsproblemen
  • Stress, een vol hoofd, piekeren
  • Angsten
  • Uiten en begrijpen van gevoelens
  • Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen: begrijpen en aanvaarden
  • Eetproblemen
  • Pestproblemen: slachtoffer en dader
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Leren opkomen voor jezelf
  • Stimuleren van het zelfvertrouwen
  • Hoogbegaafdheid
  • Faalangst
  • Studiebegeleiding
 • Volwassenen:
  • Psycho-educatie over verschillende diagnoses: informatie en ermee leren omgaan
  • Autismespectrumstoornissen: psycho-educatie, oplossingsgerichte vaardigheden aanleren, sociale vaardigheidstraining
  • Agressieproblemen
  • Angstproblemen
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen
  • Familiale problemen
  • Rouwbegeleiding
  • Identiteitsproblemen
  • Stress, leren relativeren
  • Burn Out
  • Stimuleren van het zelfvertrouwen
  • Sociale vaardigheidstraining
  • Assertiviteitstraining
  • Rookstopbegeleiding (erkend tabakoloog)
  • OCD
  • Verslavingszorg
  • Problemen op het werk
  • Depressie
 • Eventuele vragen over behandelingsmogelijkheden kunnen gesteld worden via de rubriek contact.

Prijs

Het honorarium bedraagt 55 euro per sessie van 50 minuten. Het is mogelijk om na 17u op gesprek te komen, dit aan een toeslag van 10 euro.

Een sessie annuleren meer dan 24u op voorhand kan kosteloos. Voor annulaties minder dan 24u op voorhand wordt een gedeeltelijk bedrag van 30 euro aangerekend. Indien u niet annuleert, wordt de volledige sessie aangerekend. Alleen zo kan er gewerkt worden zonder een wachttijd voor iedereen.

Verschillende mutualiteiten voorzien een terugbetaling voor psychologische begeleiding. Kijk zeker hieronder eens wat uw ziekenfonds voorziet en of een wijziging van mutualiteit u financieel voordeel zou opleveren.

Voor volwassenen:

Liberaal Ziekenfonds

€10 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €60.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

€10 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €50.

Bond Moyson

€10 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €50.

Partena

Voor chronische ziektes wordt €20 per sessie terugbetaald met een jaarlijks maximum van €240.

Voor kinderen:

Bond Moyson

50% van de sessie wordt terugbetaald met een maximum totaalbedrag van €250.

Liberale Mutualiteit

€20 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €120.

Partena

€15 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €90.

Onafhankelijk Ziekenfonds:

€10 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €100.

Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

€10 per sessie wordt terugbetaald met een jaarlijks maximum van €100.